top of page
Rush_Tour (85 van 94).JPG

VEILIGHEID & HUISREGELS

RUSH WORLD

VEILIGHEID & HUISREGELS

1. Wees aardig tegen elkaar en tegen de begeleiders. Brutaal en negatief gedrag wordt niet geaccepteerd.

2. Je bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor je persoonlijke bezittingen.

3. RUSH World is niet verantwoordelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van deze goederen.

4. Aanwijzingen van begeleiders van RUSH World dienen altijd te worden opgevolgd.

5. Het is niet toegestaan om zonder shirt te trainen.

6. Drugs en alcohol zijn ten strengste verboden in RUSH World.

7. Stoeien of vechten is absoluut niet toegestaan.

8. Onveilig gedrag waarmee je jezelf of anderen om je heen in gevaar brengt is ten strengste verboden.

9. Blijf van andermans spullen af. Bij diefstal schakelen we altijd de politie in.

10. Hou de zaal schoon! Ruim je eigen afval netjes op en gooi het in de prullenbak.

11. Eten in de zaal is niet toegestaan. Een flesje drinken wel.

12. Je kunt altijd een docent aanspreken als je iets wilt melden wat je niet fijn vindt, ook anoniem!

bottom of page